Zorgaanbod | Huisartsen MCNO

Bloedonderzoek

Als u een verwijzing heeft gekregen voor bloedonderzoek, dient u hiervoor een afspraak te maken. Het bloedonderzoek vindt plaats in het CWZ en op meerdere andere priklocaties in Nijmegen.

U kunt een afspraak maken, locaties en openingstijden inzien via deze website:

https://www.cwz.nl/patient/onderzoeken/bloedonderzoek/

Zorgaanbod

Naast de gangbare huisartsenzorg hebben onze huisartsen en andere medewerkers verschillende aandachtsgebieden qua expertise. U leest hieronder meer daarover. 

Praktijkondersteuner Somatiek

Onze praktijkondersteuners Somatiek Henny van Alphen en Eef Schaap bieden gespecialiseerde begeleiding in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals:

  • hart- en vaatziekten
  • diabetes mellitus
  • hypertensie
  • hypercholesterolemie 
  • nierfunctiestoornissen
  • astma en COPD

Indien u 1 van deze aandoeningen heeft zullen zij u regelmatig controleren, zodat deze aandoeningen optimaal behandeld worden.

Tijdens deze controles is er aandacht voor leefstijl en daarnaast wordt onder andere uw bloeddruk en hartslag gemeten en wordt u zo nodig verwezen voor bloed- en/of urineonderzoek. Ook doen zij bij diabetes mellitus voetenonderzoek en verwijzen zij u op indicatie voor oogonderzoek. 

In het geval van (een vermoeden van) astma en/of COPD voeren zij een longfunctietest (spirometrie) uit.

Ook doen onze praktijkondersteuners Somatiek daarnaast nog een aantal onderzoeken en behandelingen zoals:

  • het begeleiden bij stoppen met roken middels gespreksvoering en zo nodig medicatie.
  • enkelarm-index: dit is een onderzoek om de mate van doorbloeding van de benen vast te stellen. De bloeddruk wordt gemeten aan de bovenarm en net boven de enkel. Deze waarden worden met elkaar vergeleken en de verhouding tussen de bloeddruk (bovendruk) in de onderbenen en de bloeddruk (bovendruk) in de armen is de enkel-arm-index.
  • Mini Mental State Examination (MMSE:) dit is een vragenlijst die wordt afgenomen voor het screenen van het geheugen. De test evalueert de cognitieve functies: aandacht en oriëntatie, geheugen, registratie, herinnering, berekening, taal en uitvoering. 

Praktijkondersteuner GGZ

Onze praktijk ondersteuners (POH-GGZ) zijn Theo Koster en Alida Stukker. Hun werkzaamheden zijn gericht op het ondersteunen, begeleiden en kortdurende behandelen van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.  Indien nodig verwijzen zij u naar de Basis-GGZ, Specialistische-GGZ of het sociale domein.

De functie POH GGZ is een aantal jaren geleden ontstaan door de toenemende vraag naar hulp bij psychische en psychosociale problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk.

Theo Koster en Alida Stukker werken in onze huisartsenpraktijken via Praktijksteun Eindhoven. De werkzaamheden van de POH-GGZ vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de huisarts. Daarbij is de samenwerking met de huisarts, andere praktijkmedewerkers en hulpverleners buiten de praktijk essentieel om goede zorg te kunnen leveren.

Er zijn geen kosten verbonden aan de gesprekken met de POH-GGZ, omdat het onder de reguliere huisartsenzorg valt.

Indien u psychische klachten heeft zal uw huisarts samen met u bekijken of onze praktijkondersteuners u passende begeleiding kunnen bieden.