Kwaliteit van zorg | Huisartsen MCNO

Kwaliteit van onze zorg

Als patiënt wilt u er zeker van zijn dat wij u de best mogelijke zorg verlenen. Maar hoe weet u nu hoeveel waarde een praktijk hecht aan kwaliteit van praktijkvoering en de geleverde zorg? Het antwoord: met het DEKRA praktijk keurmerk. Onze praktijken zijn sinds 2014 geaccrediteerd. Jaarlijks bezoekt een onafhankelijk accrediteur ons centrum om te beoordelen of we ons houden aan de gemaakte afspraken en of we verbeteringen hebben aangebracht.

Hoe komt een praktijk aan een keurmerk?

Een gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen wordt de praktijk jaarlijks helemaal doorgelicht: een auditor of ook wel controleur houdt jaarlijks de vinger aan de pols en kijkt of er verbeteringen zijn doorgevoerd of dat er nog aan voorwaarden moet worden voldaan.

Uw mening telt!

Als patient heeft u invloed op het keurmerk van onze praktijk. Als belangrijk onderdeel van het hele keuringsproces wordt er naar de mening van de patienten gevraagd. Uw mening blijft dus van belang! Onze praktijk wil zich steeds blijven verbeteren. Heeft u opmerkingen, ideeën of klachten? Wij nemen ze graag in ontvangst. U kunt hiervoor ons contactformulier invullen.

Missie en visie van huisartsen MCNO

Missie: “Waar staan wij voor?”

Als huisartsen bieden wij laagdrempelige en persoonlijke zorg. Dat wil zeggen dat u met al uw gezondheidsvragen bij ons terecht kan en wij dan met u kijken hoe we u het beste kunnen helpen. Omdat iedereen anders is en de context heel belangrijk is doen we dat met een brede blik: we hebben een holistische benadering.

U bent als patiënt de regisseur van uw gezondheid en levensinvulling. Wij respecteren uw ideeën hierover en zullen vanuit onze expertise hierop aansluiten. U als patiënt en wij als huisartsen zijn hierin gelijkwaardige partners.

Onze praktijk staat voor betrouwbaarheid. Als patiënt kunt u erop vertrouwen dat er kwalitatief goede, reguliere zorg geleverd wordt, dat we doen wat we zeggen en dat alles wat u ons in vertrouwen zegt, ook vertrouwelijk afgehandeld wordt.

Visie: “Waar gaan wij voor?”

Om u kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven bieden werken wij continu aan verbetering van onze kwaliteit en service. Hiervoor scholen wij na, leiden wij huisartsen en doktersassistentes op en nemen we deel aan een praktijkaccreditatieprogramma. Ook staan we open voor uw feedback en klachten.

We zorgen dat ons zorgaanbod breed blijft en op uw vraag aansluit door als artsen verschillende aandachtsgebieden te hanteren. Ook hebben wij gekwalificeerd ondersteunend personeel in dienst. We maken gebruik van moderne medisch technische faciliteiten en communicatiemiddelen.

We streven naar continuïteit in zorg voor onze patiënten, zodat wij u en u de dokter en/of het personeel goed kent. Hierbij zorgen we voor goede telefonische bereikbaarheid en streven we naar korte wachttijden.

Om de zorg rondom een patiënt zo optimaal mogelijk te organiseren zetten we ons in voor een nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de wijk, zoals bijvoorbeeld de thuiszorg, het sociaal wijkteam, fysiotherapeuten, diëtisten, de apotheek en psychologen. Om dit te realiseren werken wij wijkgericht, dus voor patiënten die in onze wijk wonen.