Klachtenregeling | Huisartsen MCNO

Klachtenregeling

Een klacht of suggestie ter verbetering? Bespreek uw onvrede met uw huisarts!

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het heel erg op prijs dat u dit met ons bespreekt. Pas wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen hier iets aan te doen. Bijna altijd komen we er op deze manier samen uit, en kunnen we kijken waar zaken in de toekomst beter kunnen!

U kunt hiervoor een (telefonische) afspraak maken bij uw huisarts.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 – 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiĆ«nten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.