Eigen risico en zorgkosten | Huisartsen MCNO

Eigen risico en zorgkosten

Een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost valt niet onder het eigen risico en wordt dus altijd vergoed. Echter, als de huisarts extra onderzoek aanvraagt of u doorverwijst, dan wordt hiervoor wel het eigen risico aangesproken.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • een aanvraag voor bloedonderzoek, urinekweek of SOA test
  • röntgenfoto’s of echografieën
  • hart-, vaat- of longfunctietesten
  • verwijzingen naar een specialist


NB medicatie wordt niet altijd vergoed, dit is afhankelijk van het type medicatie. Voor bepaalde medicatie of zorg geldt ook een eigen bijdrage, wat losstaat van het eigen risico.

Is het eigen risico in een bepaald kalenderjaar volledig verbruikt, dan wordt de zorg die daar bovenop komt wel vergoed.

U kunt meer informatie lezen op de website www.ikregelmijnzorggoed.nl van de overheid. Twijfelt u of er kosten zitten aan een verwijzing, dan adviseren wij u dit na te vragen bij uw zorgverzekering.