Covid 19 | Huisartsen MCNO

Veel gestelde vragen

Helaas lopen de besmettingen weer op. 

Wij hebben een aantal maatregelen genomen om het besmettingsrisico voor patiënten en ons personeel zo laag mogelijk te houden: 

– Aan de telefoon zal de doktersassistente, zoals gebruikelijk, uitvragen wat uw klachten zijn om zo te bepalen met welke urgentie u door de huisarts gezien moet worden. Zij zal hierbij ook navraag doen naar klachten die bij het coronavirus kunnen passen.

– Indien uw klachten bij het coronavirus passen zullen we u vragen een zelftest te doen.  Ook als u volledig bent gevaccineerd of corona heeft gehad. 

– Is uw sneltest negatief, maar moet u op het spreekuur komen vanwege de klachten, dan vragen wij u om een mondkapje te dragen.

– Is uw sneltest positief dan bekijken wij met u welke zorg nodig is en leggen wij zo nodig een huisbezoek bij u af.

 

In Nederland heeft u geen coronatoegangsbewijs meer nodig.

Gaat u naar het buitenland?

Controleer dan op de website nederlandwereldwijd.nl of u een coronabewijs nodig heeft.

Actuele vragen over COVID 19

De Gezondheidsraad adviseert een herhaalprik tegen corona voor:

  • mensen vanaf 60 jaar (en mensen die in 2022 60 jaar worden);
  • bewoners van verpleeghuizen;
  • volwassenen met het syndroom van Down;
  • volwassenen met een ernstige afweerstoornis.

Deze mensen hebben vanwege hun leeftijd of specifieke aandoening een groter risico op ernstige ziekte als zij besmet raken met het coronavirus. De herhaalprik is belangrijk. Juist nu de coronamaatregelen zijn losgelaten en het aantal besmettingen hoog is. De bescherming van de eerste boostervaccinatie neemt langzaam af. Daarom is het nodig om uit voorzorg een herhaalprik te halen. Hiermee houden mensen de bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname op peil. 

U kunt de prik 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting halen.  U hoeft niet te wachten op de uitnodigingsbrief.

Op deze website staat een overzicht van de manieren waarop u deze coronaprik kunt krijgen.